Pazar Sineması İnisiyatifi, sinemayı yalnızca eğlence sektörünün bir parçası olarak gören, popüler ve gişe getirisi olan filmlere gösterim imkânı sunan salonlara alternatif olarak, bağımsız, sanatsal, toplumsal sorunlara, insan haklarına duyarlı filmleri Mardin’deki izleyici ile buluşturmayı amaç edinen bir oluşum olarak kuruldu. Kolektif, film izleme deneyimi sunmanın yanısıra gösterimi yaptığı filmlerin yapım sürecinde yer almış sanatçılarla, film yapmak ya da film yapım sürecinin bir parçası olmak isteyen kişileri buluşturmayı hedefler.

İnisiyatif daha önce Mardin’de farklı girişimler üzerinden (sinemardin, mordem, cafesinek vb.) sistemli arthouse film izleme platformları oluşturmaya çalıştı. Mardin’deki koşullar nedeniyle zaman zaman çalışmalarına ara vermek zorunda kalsa da varlığını sürdürmeye devam etti.

 

Mardin’de sinema ile ilgilenen, bu alanda çalışma yürütmek ya da sadece mevcut popüler sinema izleme deneyimi dışına çıkmak isteyen kişileri bir araya getirmeyi, meslek profesyonelleri ile tanıştırmayı, bilgi ve birikim aktarımı için aracı olmayı ve üretim süreçlerinde ortaya çıkan sorunları yerelde çözmeyi hedefler. Mardin’de sürdürülebilir bir sinema kültürünün oluşmasına, bu alanda yerelde üretimler yapılabilmesine olanak yaratmayı amaçlar.